ENEJ Promotional Concert poster design

Posted: October 31, 2008 in Commerce, Enej, UWM

Just a quick and rough design. I managed to use only black and white colour, with nice grunge climate, but unfortunately bands manager had a different opinion. “It happens” ~all the time ~

Rust and metal textures comes from: Stock Exchange (www.sxc.hu)

Enej Promotional Concert

Advertisements
Comments
  1. missmao says:

    piękne oczy są niepotrzebne do pracy. ważne, że widzę. lubię czekoladę, bo jestem kobietą. ale to też nie wnosi pracodacny nic w postrzeganiu mojej osoby.

    z “wzmianek” też ubierałabym niemały tom. piszę od 4 klasy podstawówki.

    pan artysta? pośledzę.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s